Backporch Games

Alla har nog någon gång i sitt liv spelat luffarschack med kryss och ringar, men det är nog få som vet att det faktiskt spelas både SM och VM i luffarschack. Det finns dessutom flera varianter som har lite olika regler och restriktioner om vad spelare får göra och inte får göra.

Fritt luffarschack är den vanligaste varianten för gemene man att spela. Här behövs bara ett rutat papper, ett par pennor och två motståndare. Det lottas om vem som ska börja och vilken symbol varje spelare ska spela med. Sedan kryssar spelarna i rutorna växelvis. Den som först får fem i rad vinner.

SM i luffarschack

SM i luffarschack har spelats sedan 1961 och reglerna som användes i början var för fritt luffarschack men 1980 lade man till tilläggsregler eftersom den spelare som börjar alltid har ett övertag. Dessutom började man använda en så kallad schackklocka för att sätta mer press på spelarna när de skulle göra sina drag.

Mellan åren 1982 till 2010 använde man i SM en ny regel för öppningen. Det kallades för ryskt luffarschack eftersom det var en ryss som kom med förslaget till ändring. Det var inte längre tillåtet att börja var som helst utan det skulle öppnas i mitten av spelet. Däremot var andra draget fritt.

Gomoko

Gomoko betyder luffarschack på japanska och från denna variant har det hämtats ett par tilläggsregler som tillämpas i SM sedan 2011 och i VM sedan 2009 – Swap och Swap 2. Swap innebär att första spelaren gör tre drag, två för svart och en för vitt, sedan väljer motspelaren vilken färg denne vill spela med.

Swap 2 innebär att motspelaren kan lägga ut ytterligare två drag och den första spelaren kan nu välja vilken färg denne vill spela med. Från om med sjätte dragningen är då alltså spelarna färdiga med att ha valt vilken färg de ska spela med. I både Swap och Swap2 får dragen göras var som helst.